Μερικά παιδιά…….σας χρειάζονται!

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης του Σχολείου και του Συλλόγου,

και ύστερα από την άρνηση του ΠΙΚΠΑ Πεντέλης να δεχθεί

την προσφορά μας λόγω πληρότητας στα συγκεκριμένα είδη, σήμερα παρεδόθησαν

χάριν σε εσάς ρουχισμός για παιδιά και τρόφιμα στο

Σύλλογο προστασίας αγέννητου παιδιού – Η Αγκαλιά .

Στο βλέμμα τους, είδαμε και την ευχαρίστηση τους προς εσάς που τα προσφέρατε.

Πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και ‘’Αύριο’’.

Γι αυτό το σκοπό θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε στο Σχολείο τρόφιμα

(κυρίως γάλα 1ης,2ης,3ης  βρεφικής ηλικίας και εβαπορέ) καθώς και παιδικό ρουχισμό

(κυρίως πάνες) αλλά και παιχνίδια.

Μπράβο σας!

Advertisements

Μερικά παιδιά…….σας χρειάζονται!

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης του Σχολείου και του Συλλόγου,

και ύστερα από την άρνηση του ΠΙΚΠΑ Πεντέλης να δεχθεί

την προσφορά μας λόγω πληρότητας στα συγκεκριμένα είδη, σήμερα παρεδόθησαν

χάριν σε εσάς ρουχισμός για παιδιά και τρόφιμα στο

Σύλλογο προστασίας αγέννητου παιδιού – Η Αγκαλιά .

Στο βλέμμα τους, είδαμε και την ευχαρίστηση τους προς εσάς που τα προσφέρατε.

Πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και ‘’Αύριο’’.

Γι αυτό το σκοπό θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε στο Σχολείο τρόφιμα

(κυρίως γάλα 1ης,2ης,3ης  βρεφικής ηλικίας και εβαπορέ) καθώς και παιδικό ρουχισμό

(κυρίως πάνες) αλλά και παιχνίδια.

Μπράβο σας!